Fine Rent
แบบชุดเครื่องประดับสุดหรู
ขั้นตอนการเช่า
เงื่อนไขการเช่า
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเช่า
ติดต่อเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขการเช่าเครื่องประดับของไฟน์เร็นท์เครื่องประดับสำหรับคุณคนพิเศษ

   1.  ผู้เช่าจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

   2. เอกสารที่ต้องใช้ของผู้เช่า ส่งมาเป็นไฟล์ภาพ หรือเอกสารมาได้ที่ Fax : 053-802-679 หรือมาทางอีเมลที่ Fine Contact Center or E-mail : info@finejewelthai.com

         •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา ของผู้เช่า

         •  สัญญาเช่าทรัพย์สิน ดาวน์โหลดที่นี่

   3. การชำระเงิน

       ผู้เช่าจะต้องชำระเงินประกัน เท่ากับราคาขายปลีกของสินค้าผ่านทางบัญชีธนาคารที่ระบุให้ใน ใบยืนยันการสั่งเช่า ทางเราจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับรายงานการจ่ายเงินจากธนาคารของเราภายใน 24 ชั่วโมง เวลาทำการ ส่วนการคืนเงินประกัน ผู้เช่าจะได้รับเงินประกันคืนหลัง ภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับการคืนสินค้าไม่รวมเวลาที่ขนส่งคืน เพราะเมื่อได้รับสินค้าแล้วทางเราจะนำไปตรวจสอบสภาพของสินค้าก่อนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หากในกรณีที่เกิดการชำรุด ทรุดโทรม บกพร่อง หรือ สูญหาย แล้วผู้เช่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่ได้กระทำจริง โดยจะมีบิลแจกแจงรายละเอียดให้ทราบหลังการตรวจสอบ และคืนมูลค่าเงินที่เหลือให้แก่ผู้เช่า

   4. การส่งสินค้า

       การส่งสินค้าจะมีเครื่องประดับที่เช่า กล่อง และใบรับประกันของแต่ละชิ้น บรรจุลงในหีบห่อเฉพาะเพื่อการขนส่งเครื่องประดับ หากผู้เช่าส่งสินค้าคืนกรุณบรรจุหีบห่อเดิมที่เราส่งไปให้ พร้อมจ่ายหน้าพัสดุตามที่เราแนบเอกสารไปให้ โดยทางเรายอมรับการส่งคืน แบบ EMS เพียงอย่างเดียว และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดและสูญหายที่เกิดจากการขนส่งสินค้าคืนของท่าน ในทุกกรณี

   5. การคืนสินค้าเมื่อสินค้าชำรุด

        เมื่อผู้เช่ารับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าอย่างระเอียด เพื่อลดการโต้แย้งและสูญเสียใดๆ ในกรณีที่เกิดการชำรุดระหว่างการขนส่ง ท่านต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของทางเราทราบทันทีตามเบอร์ด้านล่างนี้ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านรับสินค้า ไม่รวมเวลาขนส่ง เพื่อทำการคืนและจัดส่งคืนสินค้าภายในเวลาที่กำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า และผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด แต่เราจะไม่รับสินค้าคืนในกรณีที่เกิดจากตัวของผู้เช่าเอง เช่น ความชอบ ความสวย ขนาดที่ไม่พอดี ซึ่งเราถือสิทธิ์ว่าผู้เช่าได้รับทราบรายละเอียดของสินค้าทั้งหมด ทั้งภาพ และขนาด และวัสดุ ก่อนการตัดสินใจเช่า จึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่า

ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่ กรุณาติดต่อ Fine Call Center 053-802-679 ในเวลาทำการ (9.00 –17.30 น. )
หรือ หลังเวลาทำการ ได้ที่เบอร์ 081-5312070 หรือ Fine Contact Center or E-mail : info@finejewelthai.com ตลอด 24 ชั่วโมง

srvc_edtprfl_grx.gifสนใจเช่าเลย !