บริการการตรวจเช็ค

 อัญมณี

        1.   ใช้เครื่องจี้แยกของจริงปลอม           - เพชร ขนาด 0.006 - 0.10 กะรัต       ราคาเม็ดละ    100 บาท
                                                           - ขนาด 0.11 กะรัต  ขึ้นไป       ราคากะรัตละ 900 บาท
           ออกใบ certificate Diamond ใช้เครื่องมือตรวจสอบ
                                                            - เพชร ขนาด 0.006 - 0.10 กะรัต       ราคาเม็ดละ    700 บาท
                                                            - ขนาด 0.11 กะรัต  ขึ้นไป       ราคากะรัตละ 1500 บาท

           ออกใบ certificate Gemstone ใช้เครื่องมือระดับสูงตรวจสอบ

        2. พลอยต่างๆได้รับใบรับประกันจาก ผู้เชี่ยวชาญอัญมณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                              -   ราคา 750 บาท ต่อ กะรัต

โลหะ
       ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือพิเศษ ว่าเป็นโลหะประเภท เงิน ทองคำ ทองขาว ทองคำขาว นาค อะลูมิเนียม สังกะสี ทองแดง ดีบุก  

                                                       = ราคา 20 บาท ต่อกรัม x น้ำหนักรวม ของวัตถุ (กรัม)