Home >> ผลงานที่ผ่านมา

( ทั้งหมด 420 ชิ้น ) Page [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] <<Back   Next>>
ผลงานสั่งทำที่ผ่านมา /Our last order
คลิก !เพื่อดูรายละเอียดสินค้า
วันที่สั่งทำ :
  13-02-2562
เลขที่งานสั่งทำ :
  12-02-2562
ชื่อผู้สั่งทำ :
  finejewelthai.com
ตัวเรือน :
  แหวนเงินแท้ 92.5% ฝังเพชรแท้ ชุบทองคำขาว ชุบพิ้งโกล
พลอยที่ใช้:
  ฝังเพชรแท้เบลเยี่ยมคัด
คลิก !เพื่อดูรายละเอียดสินค้า
วันที่สั่งทำ :
  13-02-2562
เลขที่งานสั่งทำ :
  11-02-2562
ชื่อผู้สั่งทำ :
  finejewelthai.com
ตัวเรือน :
  แหวนเงินแท้ 92.5% ฝังเพชรแท้ แหวนคู่ แหวนแต่งงาน
พลอยที่ใช้:
  ฝังเพชรแท้เบลเยี่ยมคัด
คลิก !เพื่อดูรายละเอียดสินค้า
วันที่สั่งทำ :
  11-02-2562
เลขที่งานสั่งทำ :
  11-02-2562
ชื่อผู้สั่งทำ :
  finejewelthai.com
ตัวเรือน :
  แหวนเงินแท้ 92.5% แบบเกลี้ยง และแหวนเงินฝังเพชรเกรดพรีเมียม แบบอินฟีนิตี้
พลอยที่ใช้:
  Diamond Cz
คลิก !เพื่อดูรายละเอียดสินค้า
วันที่สั่งทำ :
  10-02-2562
เลขที่งานสั่งทำ :
  8-02-2562
ชื่อผู้สั่งทำ :
  finejewelthai.com
ตัวเรือน :
  แหวนเงินแท้ 92.5% แหวนคู่ แหวนหมั้น แหวนฝังเพชรเกรดพรีเมียม
พลอยที่ใช้:
  Diamond Cz
คลิก !เพื่อดูรายละเอียดสินค้า
วันที่สั่งทำ :
  11-02-2562
เลขที่งานสั่งทำ :
  8-02-2562
ชื่อผู้สั่งทำ :
  finejewelthai.com
ตัวเรือน :
  เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ฝังเพชรแท้
พลอยที่ใช้:
  ฝังเพชรแท้เบลเยี่ยมคัด
คลิก !เพื่อดูรายละเอียดสินค้า
วันที่สั่งทำ :
  10-02-2562
เลขที่งานสั่งทำ :
  7-02-2562
ชื่อผู้สั่งทำ :
  finejewelthai.com
ตัวเรือน :
  แหวนเงินแท้ 92.5% แหวนเกลี้ยง แหวนคู่ แหวนแต่งงาน แหวนหมั้น
พลอยที่ใช้:
  -
คลิก !เพื่อดูรายละเอียดสินค้า
วันที่สั่งทำ :
  8-02-2562
เลขที่งานสั่งทำ :
  7-02-2562
ชื่อผู้สั่งทำ :
  finejewelthai.com
ตัวเรือน :
  สร้อยแขนมุก มุกน้ำจืด ของขวัญให้คนพิเศษ
พลอยที่ใช้:
  มุกแท้
คลิก !เพื่อดูรายละเอียดสินค้า
วันที่สั่งทำ :
  9-02-2562
เลขที่งานสั่งทำ :
  7-02-2562
ชื่อผู้สั่งทำ :
  finejewelthai.com
ตัวเรือน :
  R117400 แหวนเงินแท้ 92.5% แกะสลักคำว่า Pai&Ou font : Palace script mt
พลอยที่ใช้:
  -
คลิก !เพื่อดูรายละเอียดสินค้า
วันที่สั่งทำ :
  7-02-2562
เลขที่งานสั่งทำ :
  6-02-2562
ชื่อผู้สั่งทำ :
  finejewelthai.com
ตัวเรือน :
  แหวนเงินแท้92.5% ฝังเพชรพรีเมียม แหวนแต่งงาน แหวนหมั่น
พลอยที่ใช้:
  Diamond Cz
คลิก !เพื่อดูรายละเอียดสินค้า
วันที่สั่งทำ :
  12-02-2562
เลขที่งานสั่งทำ :
  5-02-2562
ชื่อผู้สั่งทำ :
  finejewelthai.com
ตัวเรือน :
  แหวนเงินแท้ ฝังเพชรพรีเมียม แกะสลักตัวหนังสือ คำว่า NnN ด้านในทั้งสองวง
พลอยที่ใช้:
  Diamond Cz

สนใจสอบถามราคา - สั่งทำ เครื่องประดับ ติดต่อที่นี่>>>