Home>>สาระความรู้>>เพชร>> ความบริสุทธิ์

ความเข้าใจด้านคุณภาพ

เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเกรดตำหนิ สำคัญต่อคุณภาพของเพชร บอกถึงจำนวนตำหนิ ตำแหน่งและขนาดของมัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ ถ้ามีตำหนิน้อยและน้อยมากก็ส่งผลอย่างมากต่อค่าของเพชร นี่คือภาพที่แสดงการเกรดคุณภาพที่สร้างโดยผู้ที่รอบรู้ด้านเพชร ระดับโลก HRD

F ปราศจากตำหนิ เพชรที่ไร้ตำหนิหรือตำหนิแบบเล็กมากดูไม่ได้ภายใต้กำลังขยาย 10x โดยนักเกรดเพชรที่มีประสบการณ์ไม่มีตำหนิจรองๆหรือปราศจากตำหนิภายใน เป็นเพชรที่หายากมากที่สุด

IF เป็นเพชรที่ไม่มีตำหนิเลยเมื่อพิจารณา โดยนักเกรดเพชรผู้เชี่ยวชาญภายใต้กำลังขยายสิบเท่า แต่ก็อาจจะมีตำหนิเล็กน้อย

VVS1 VVS2 เป็นเพชรที่มีตำหนิน้อยมากยากที่จะเห็นภายใต้กำลังขยายสิบเท่า โดยผู้เกรดเพชรผู้มีประสบการณ์

VS1 VS2 เป็นเพชรที่มีตำนหิน้อยมาก เช่นพวกผลึกขนาดเล็ก,กลุ่มของตำหนิหรือตำหนิคล้านขนนก เมื่อพยายามสังเกตภายใต้กำลังขยายสิบเท่า

SI1 SI2 เป็นเพชรที่มีตำหนิ (กลุ่มตำหนิ,ผลึก,ตำหนิคล้ายแผ่นกระจก,หลุมบนเพชร และตำหนิคล้ายขนนก) จะเห็นได้ชัดเมื่อมองภายใต้กำลังขยายสิบเท่าโดยเชี่ยวชาญด้านการเกรดเพชร

I1 I2 I3 เป็นเพชรที่มีตำหนิ (รูปขนนกขนาดใหญ่ หรือ ผลึกขนาดใหญ่)เห็นได้ชัดเจนภายใต้กำลังขยายสิบเท่า และอาจมีผลต่อความใส และความเป็นประกายของเพชร

 

พวกตำหนิที่อยู่ในเพชรจะมีตำหนิพวกลายนิ้วมือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเป็นเพชรแท้ ในรายงานการเกรดเพชรที่จะนำมาขายจะแสดงแผนภาพบอกตำหนิในเพชรด้วย ชี้ให้เห็นตำหนิในเพชรถ้ามันมี แสดงตำแหน่งที่อยู่ด้วย ในรายงานจะเหมือนกันในของจริงทุกอย่าง มันสำคัญมากเมื่อดูตำหนิในเพชรไม่ควรจะเห็นชัดเจนด้วยตาเปล่า ไม่ควรจะมีมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อความทนทาน ต่อการแตกหักของเพชร

เพชรสามารถหักเหและสะท้อนแสงได้ทำให้มันมีประกายและดูมีราคา แสงเข้าทางด้านบนของเพชรเกิดการหักเหตามหน้าพลอยตามแนวการเจียรโดยช่างเจียระไน และสะท้อนออกทางด้านบนองเพชรเข้าสู่ตาเราจะมีอุปสรรคเล็กน้อยในเพชรที่มีคุณภาพดีซึ่งคุณสมบัตินี้จะเพิ่มขึ้นในเพชร ที่มีราคา

ในเพชรจะมีตำหนิ(ผลึก,กลุ่มตำหนิ หรือขนนก) ซึ่งสามารถที่จะพบได้ในเพชร (เรียกว่าตำหนิ) ตำหนิที่อยู่บนผิวหน้าเพชรเราจะไม่ พิจารณาตำหนิ ที่สามารถพบบ่อยๆคือผลึกแร่ที่อยู่ในเพชร กลุ่มตำหนิ จะเป็นจุดขนาดเล็กหรือเป็นหมอกสีขาว และตำหนิขนนกจะเป็นพวกรอยแตกนาดเล็กที่มีรูปร่างเหมือนขนนก

ในธรรมชาติตำหนิไม่ได้ขวางทางผ่านของแสงของเพชรหรือทำให้ความสวยงามของเพชรลดลงไม่ได้ส่งผลอะไรมากมาย ต่อราคาของมันหากเห็นตำหนิไม่ได้ ส่งผลต่อความสวยงามหรือความคงทนต่อการแตกหักของเพชรก็จัดว่าเพชรนั้นสมบูรณ์ดี

คุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมันจะมีผลต่อความแตกต่างด้านราคาถ้ามีเพชรที่มีเกรดการเจียระไน ,สี และน้ำหนักกะรัตเท่ากันจะย้ายมาพิจารณา คุณภาพแทนมันทำให้ราคาต่อกะรัตเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ การเลือกเพชรต้องเลือกที่มีเกรดคุณภาพดีมากเหมาะกับราคา เมื่อพิจารณาตามกฎ 4C แล้วดี