บริการงานสั่งทำ
ราคาขึ้นอยู่กับ ขนาด และ ความยากง่ายของแบบ
กรุณาแนบไฟล์ แบบ หรือรูปถ่าย งานที่ต้องการใช้บริการ/ Picture of your order
(* .gif , .jpg)
(ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำเรื่องแบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่  คลิก ที่นี่ >>  )
วัสดุที่ใช้ / Material

โลหะ
metal

สี
color
รูปทรง
Shape
 

พลอย
Gemstone

ขนาด
Size
น้ำหนักพลอย
Stone weight
 
จำนวน
Total
เม็ด/ point
อื่นๆ :
Other
ระยะเวลาที่ต้องการงาน
Period recieve
วัน / day *
ข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อ / Your contact
ชื่อ :
name
โทรศัพท์ :
Tel.
มือถือ:
Mobile:
*
E-mail :
ที่อยู่ :
Adderss: