บริการงานฝัง
วัสดุที่ใช้
ประเภทพลอย
ขนาดพลอย
จำนวนพลอย :
เม็ด.
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแนบไฟล์ แบบ หรือรูปถ่าย งานที่ต้องการใช้บริการ( ถ้ามี)
(gif , .jpg)
ข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อ
ชื่อ :
โทรศัพท์ :
มือถือ:
E-mail :
ที่อยู่ :