Home >> สาระความรู้ >>โลหะ >> พาลาเดียม

พาลาเดียม-Palladium

พาลาเดียม(ชื่อมาจากเทพแห่งเสรีภาพของกรีกชื่อ พาลาส (Pallas))เป็นโลหะ "ใหม่"โลหะสีขาวที่นิยมเพื่อใช้ใน หมู่ผู้ผลิตเครื่องประดับอันที่จริงแล้วไม่ได้เป็นโลหะใหม่เลย ซึ่งเป็นโลหะที่จัดอยู่ในกลุ่ม โลหะกลุ่มแพลทินัมพาลาเดียมได้แบ่งส่วนตลาดของแพลทินัมไปเยอะในช่วงนี้ เนื่องจากราคาที่เหมาะสม ไม่แพงเหมือนแพลทินัม อีกทั้งยังมีความแข็งแรง ทนทานใกล้เคียงกับแพลทินัม ทำให้มันเป็นโลหะที่ชื่นชอบและนิยมทำแหวนแต่งงานในปัจจุบันนี้

คุณสมบัติทั่วไปทางกายภาพพาลาเดียม
     • มีสูตรทางเคมี Pd
     • เป็นธาตุที่มีเลขอะตอม 46
     • น้ำหนักอะตอม 106.42
     • เป็นโลหะที่มีสีขาวมีความวาวแบบโลหะ สีผงละเอียดเหมือนสีตัว
     • จุดหลอมเหลว เท่ากับ 1552.0 ?C
     • และมีจุดเดีอด2927.0 ?C
     • พบเกิดเป็นโลหะธรรมชาติเกิดผสมกับธาตุเงินหรือธาตุ อื่นๆ เช่น ทองแดง นิเกิลปรอท และแพลทินัม
     • รูปผลึกจัดอยู่ในรูปแบบลูกเต๋า(Cubic)
     • มีความแข็งตามมาตรฐานตามอนุกรมของโมห์ 2.5 – 3
     • ค่าความถ่วงจำเพาะของทองบริสุทธิ์มีค่า 12.02
     • นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับ และอุปกรณ์การแพทย์

ค่าความบริสุทธิ์ของพาลาเดียม
พาลาเดียมเช่นทองคำขาวเป็นโลหะที่บริสุทธิ์มากมองหา 950 พาลาเดียมซึ่งหมายความว่าโลหะที่ใช้เป็น 95% บริสุทธิ์และมักจะผสมกับรูทีเนียม 5% อัญมณีบางครั้งใช้การรวมกันอิริเดียม% 90% พาลาเดียม/10 รูทีเนียมและอิริเดียมทั้งสองเช่นพาลาเดียมอยู่ในหมู่กลุ่มของโลหะที่เกี่ยวข้องกับแพลทินัม

ข้อดีและข้อเสีย
พาลาเดียมไม่ต้องชุบเพื่อรักษาสีขาวลายจุดมันเงาและเป็น hypoallergenic ไม่ทำให้แพ้ สำหรับผิวหนัง


ชมแบบแหวนแต่งงานพาลาเดียมได้ที่นี่>>

ข้อมูลจาก http://www.chemicalelements.com/elements/pd.html แปลและเรียบเรียง Sutimas W.More Detail>>