Home >> นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

การรับประกันความพอใจสินค้า และการเปลี่ยนขนาดสินค้า

Finejewelthai.com เป็นแหล่งรวมเครื่องประดับคุณภาพสูง และผ่านการออกแบบเพื่อความแตกต่าง แต่ถ้าคุณไม่พอใจในคุณภาพสินค้า เรายินดีเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน

การรับประกันความพอใจกับผู้ใช้เครื่องประดับ หากท่านไม่พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือขนาดที่สวมใส่ไม่พอดี ท่านสามารถเปลี่ยนขนาด หรือทำไซด์ใหม่ฟรีได้หนึ่งครั้ง หรือสามารถเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่จัดส่งสินค้า โดยมีเงื่อนไขคือ

1. การรับประกันความพอใจนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เสียหายโดยเจตนาหรือจากการใช้ ไม่ถูกต้องของผู้สวมใส่ หรือจาการขนส่ง สูญหาย สับเปลี่ยน ชำรุด หรือเกิดจากความไม่พอใจ หรือความชอบ แบบส่วนตัว ซึ่งทางเราไม่สามารถรับผิดชอบได้
2. ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ คือ ผลิตภัณฑ์ที่สั่งทำใหม่ หรือสั่งเพิ่มเติมรายละเอียดจากสินค้าเดิมที่มี เช่น ตัดขนาดแหวนใหม่ ,แกะสลัก
3. การเปลี่ยนสินค้าจะต้องเปลี่ยนกับสินค้าที่มีมูลค่า เท่ากับ หรือ มากกว่า มูลค่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน โดยทางไฟน์ จีเวล ไทย ขอสงวนสิทธิ์การคืนเป็นเงินสด ส่วนต่างไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
4. ผลิตภัณฑ์ เพื่อการดูแลรักษา ไม่สามารถเปลี่ยนคืนกับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นได้
5. การเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ สามารถเปลี่ยนคืนได้เฉพาะทีเว็บไซด์ ไฟน์ จีเวล ไทย ดอทคอม ที่ลูกค้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนที่สาขาอื่นๆได้
6. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด (ค่าจัดส่งกลับ 80 ฿)
7. การเปลี่ยนสินค้าจะสมบูรณ์ เมื่อทางเราได้รับสินค้ากลับทั้งหมด รวมถึง บิลการสั่งซื้อ บรรจุภัณฑ์ ใบรับประกัน และของแถม และทางร้านให้ส่งกลับเฉพาะแบบ EMS เท่านั้น และทางร้านไม่รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดระหว่างการขนส่งกลับ เช่น สูญหาย สับเปลี่ยน ชำรุด โดยก่อนการส่งท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เราทราบถึงเหตุผล และรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และเลขที่การส่งกลับก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางร้านถือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถทำการเปลี่ยนได้

ทางร้านไม่มีนโยบายในการคืนสินค้า เพื่อแลกรับเป็นเงินสดกลับคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ และการรับรองสินค้า หมายความถึงการรับรองว่าใช้วัสดุประเภทไหน แต่ไม่รับประกัน ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของลูกค้าที่เกิดจากการสวมใส่ หรือเก็บรักษา ใดๆทั้งสิ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งในใบรับรองสินค้า

ขั้นตอนง่าย ๆในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

1. ส่งอีเมล์มาที่ฝ่ายบริการลูกค้า info@finejewelthai.com เพื่อรับหมายเลขการคืน โดยส่งกลับไปทางอีเมล์ พร้อมแบบฟอร์มการคืนสินค้าFinejewelthai.com โดยมีเงื่อนไข คือ คุณสามารถคืนและเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน (รวมระยะเวลาที่ส่งไป – กลับ ด้วย ) ขอสงวนสิทธิ์ ถ้าระยะเวลาเกินกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถใช้นโยบายการคืนสินค้าได้

2. เติมข้อความลงในฟอร์มที่ส่งให้ทางอีเมล์ และทำสำเนาส่งมาพร้อมกล่องและสินค้าทั้งหมดที่ได้รับ และบิลที่ได้รับจากการซื้อ (โดยมีเงื่อนไข คือ ทุกอย่างที่ได้รับ และส่งคืนต้องอยู่ในสภาพเดิมทั้งหมด )

3. ส่งสินค้ากลับคืนมาโดยจะต้องส่งประเภท EMS. เท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหาย และลูกค้าต้องมีเลขหมายที่ส่ง และส่งอีเมล์ยืนยันการส่งกลับมายังฝ่ายบริการลูกค้าทันทีหลังการส่งสินค้าคืน ถ้าเป็นการซื้อระหว่างประเทศ จะต้องเป็นการส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น หรือใช้บริการเอกชน (Fedex / UPS)

4. เพื่อความปลอดภัยในสินค้า และป้องกันการเสียหายที่จะเกิดกับสินค้าของท่าน กรุณาใช้วัสดุเดิมที่เราห่อไปหรือซื้อเพิ่มจากไปรษณีย์ ให้แน่นหนา เพื่อท่านจะได้ใช้นโยบายการคืนสินค้าได้

5. ทางเรา finejewelthai.com จะไม่รับผิดชอบการเสียหายจากการขนส่งใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นท่านควรทำประกันการส่งสินค้ากับหน่วยงานที่ขนส่ง และจะไม่รับผิดชอบค่าขนส่งใด ๆ ที่เกิดจากการส่งไป – กลับ

6. กรอกชื่อ และที่อยู่ของท่านและของทางร้านอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยน / สูญหาย
ฝ่ายบริการลูกค้า Finejewelthai.com
236/10 ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน
ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

เงื่อนไขการคืนสินค้า

1. สินค้าสามารถคืนได้ภายใน 7 วัน รวมเวลาที่ส่งไปและกลับด้วย และถ้าไม่มีหมายเลขการส่งคืนจะไม่สามารถคืนได้
2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมคือสภาพใหม่เหมือนเดิม ไม่มีการใช้งานใดๆ เช่น มีรอยขีดข่วน มีรอยที่ตัวเรือน สีเปลี่ยน พลอยไม่อยู่ในตำแน่งเดิมที่ฝัง และต้องส่งสิ่งอื่น ๆที่ส่งไปให้ ต้องอยู่ในสภาพเดิมคือสภาพใหม่เหมือนเดิมเช่นกันกลับมาทั้งหมด เช่น ใบรับประกัน , กล่อง , ถุง , ป้ายราคา และต้องไม่เกิดการสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถึงสามารถคืนได้ ใบรับประกันมีค่า 3,000 บาท หากไม่คืนเราจะต้องหักออกจากเงินที่ต้องคืน
3. เราไม่รับการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ที่เกิดจากความไม่พอใจในแบบสินค้า ความชอบส่วนบุคคล และความเข้าใจผิดของผู้สั่งซื้อเอง
4. การคืนสินค้าจะเกิดขึ้นได้ เมื่อสินค้าไม่ตรงตามใบรับประกัน และข้อมูลที่กล่าวอ้างไว้ในเว็บไซด์ แต่จะไม่สามารถคืนเป็นเงินสด จะสามารถคืนและเปลี่ยนเป็นแบบอื่นๆ ที่ท่านเลือกในราคาเดียวกัน หรือมากกว่า ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินส่วนต่างที่เหลือของการเปลี่ยนสินค้า
หมายเหตุ
สินค้าที่มีการสั่งทำพิเศษ , ตัดไซส์ ขนาดพิเศษ , แกะสลัก, ทำลาย, ทำสี จะไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ และค่าขนส่ง , ค่ากล่องพัสดุที่ไปส่ง , ค่าประกันจะไม่รวมในเงินที่คืน

เวลาที่คืน
จะใช้เวลาประมาณ 5 วัน (ทำการ) ในการตรวจสอบทาง Lab และตรวจเช็คสภาพทุกอย่างว่าอยู่ในสภาพปกติ ถึงจะทำการส่งคืนเงินได้
หากมีคำถามใด ๆ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ 053-802679, 083-572-9982

คลิกที่นี่ เพื่อดูแบบฟอร์มคืนสินค้า

แบบฟอร์มการคืนสินค้า

กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มนี้ และเติมให้ครบ
1. ชื่อ_____________________________นามสกุล_________________________
2. อีเมล์____________________________________________________________
3. ที่อยู่ส่งของ_______________________________________________________
4. หมายเลขการคืน___________________________________________________
(กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อขอหมายเลขการคืน ที่ พัสดุที่ส่งที่ไม่มีหมายเลขจะไม่ยอมรับ)
1. รายละเอียดสินค้าที่ทำการคืน รหัส , ประเภทโลหะ , พลอย ฯลฯ_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. เหตุผลที่ทำการคืน กรุณาเลือกหัวข้อข้างล่าง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) สินค้าไม่ตรงตามที่ต้องการซื้อ
( ) สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด
( ) รับสินค้าไม่ตรงตามเวลา
( ) ไม่ชอบสินค้า
( ) เปลี่ยนใจ
( ) สินค้าชำรุด
( ) เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ______________________________________
3. กรุณาเลือกประเภทการคืนเงิน
( ) คืนทางบัตรเครดิต
( ) ส่งรายละเอียดมาทางอีเมล์
( ) เปลี่ยนสินค้าเป็นตัวอื่น โปรดระบุ_____________________________
4. คำวิจารณ์อื่น ๆ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
เพื่อป้องกันการสูญหายและสับเปลี่ยน กรุณาส่งหมายเลขการส่ง (EMS Tracking No.) มาที่ info@finejewelthai.com
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในการเยี่ยมชมและสั่งซื้อเครื่องประดับใน Finejewelthai.com